ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสำราญคู่เมือง<br>ริมฝั่งโขงลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เชื่อมโยงอินโดจีน <br>นครถิ่นนี้คือ อำเภอเมืองนครพนม
| province = นครพนม
| area = 853.20125
| population = 144,219
| population_as_of = 2560
| density = 169.0305
| postal_code = 48000
| geocode = 4801
12

การแก้ไข