ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครยะลา"

ปรับปรุงกล่องข้อมูล
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ปรับปรุงกล่องข้อมูล)
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลนคร|ดูที่=ยะลา (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
| ชื่อไทย = ยะลา
| ประเภท = เทศบาลนคร
|image ภาพ = Yala by NORTH CR.jpg
| คำอธิบายภาพ = ภาพตัวเมืองยะลา
|seal ตรา = {{#property:p158p158}}
|ชื่ออังกฤษ = Yala
| สมญา =
|ขนาดเทศบาล = นคร
| คำขวัญ = สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล
|จังหวัด = ยะลา
<!-- ที่ตั้ง แผนที่ และการปกครอง -->
|อำเภอ = เมืองยะลา
| pushpin_map = Thailand
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| pushpin_label_position = right
|คำขวัญ = สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล
| pushpin_map_caption = ที่ตั้งของเทศบาลนครยะลา
|ชื่อนายกเทศมนตรี = นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
| coordinates = {{coord|6|32|33|N|101|16|59|E|display=inline, title}}
|รหัสiso = 9599
| จังหวัด = ยะลา
|พื้นที่ = 19
| อำเภอ = เมืองยะลา
|ประชากร = 61,250
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง [[อำเภอเมืองยะลา]] [[จังหวัดยะลา]] 95000
|ปีสำรวจประชากร = 2557
|ชื่อ นายกเทศมนตรี = นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
|ความหนาแน่น = 3,223.68
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม)ตัวเลข -->
| พื้นที่ = 19
|สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง [[อำเภอเมืองยะลา]] [[จังหวัดยะลา]] 95000
| elevation_m =
|โทรศัพท์ = 0 7322 3666
| ประชากร = 61,250315
|โทรสาร = 0 7321 5675
| ปีสำรวจประชากร = 2557
|เว็บไซต์ = http://www.yalacity.go.th/ http://www.yalacity.go.th/
| population_footnotes = <ref name="stat">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=9599&statType=1&year=60 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครยะลา] ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง</ref>
| ความหนาแน่น = 3,223.68
| รหัสpostal =
| geocode =
| รหัสiso = 9599
<!-- ข้อมูลจำเป็นติดต่อ -->
| โทรศัพท์ = 0 7322 3666
| โทรสาร = 0 7321 5675
| เว็บไซต์ = http://www.yalacity.go.th/ http://www.yalacity.go.th/
}}
 
== ประชากร ==
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:auto; border:1px solid #999; border-right:2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background:#f3fff3;"
| + style = "font-weight:bold; font-size:1.1em; margin-bottom:0.5em;" rowspan = 2 align=center | ประชากรเทศบาลนครยะลา (รายปี)
! 2547 !! 2548 !! 2549 !! 2550 !! 2551 !! 2552 !! 2553 !! 2554 !! 2555 !! 2556
|-
| align = center| 6167,250842<ref>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || alignname=center| 67,842<ref"stat2">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 65,503<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 64,684<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 63,775<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || alig=center| 63,370<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 62,896<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 62,991<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 7125262,378<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 62,110<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref> || align=center| 7202761,507<ref>[http:// name="stat.bora.dopa.go.th2"/stat/statnew/statTDD/ สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร]</ref>
|-
| colspan = 16 align=center|
18,354

การแก้ไข