ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถโดยสารประจำทาง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
===รถโดยสารประจำทางในเทศบาลนครเชียงใหม่===
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนพัฒนาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเดินรถโดยสารขนส่งมวลชนสาย R3 (เชียงใหม่สมาร์ทบัส)<ref>https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/</ref> วิ่งระหว่าง[[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]]ดังนี้ -[[ถนนนิมมานเหมินท์]]-คูเมืองเชียงใหม่ โดยมี 2 สาย คือ สายสีเหลือง(วนซ้าย)และสายสีแดง(วนขวา) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 - 24.00 น. <ref>https://pantip.com/topic/37531082 วันนี้เปิดตัว "รถเมล์เชียงใหม่" สาย R3 สนามบิน-นิมมาน-เมืองเก่า -Pantip]</ref> (ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย)
* สาย R3 <ref>https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/</ref> ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -ถนนนิมมานเหมินท์-คูเมืองเชียงใหม่ โดยมี 2 สาย คือ สายสีเหลือง(วนซ้าย)และสายสีแดง(วนขวา) เวลาให้บริการ 6.00 - 24.00 น. <ref>https://pantip.com/topic/37531082 วันนี้เปิดตัว "รถเมล์เชียงใหม่" สาย R3 สนามบิน-นิมมาน-เมืองเก่า -Pantip]</ref>
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561
* สาย R1 สวนสัตว์เชียงใหม่-เซ็นทรัลเฟสติวัล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.30 น. โดยมี 2 สาย คือ สายสีเขียวและสีม่วง
หมายเหตุ ทั้งสองสายเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย
 
===รถโดยสารประจำทางในจังหวัดอุดรธานี===
18,301

การแก้ไข