ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไป๋ตี้เฉิง"

หน้าใหม่: {{Chinese |pic = Bai di cheng.jpg |Pinyin = Baidicheng |Wade-Giles = Paiticheng }} '''ไป๋ตี้เฉิง''' ({{lang-roman|Baidicheng}}) หรือใน...
(หน้าใหม่: {{Chinese |pic = Bai di cheng.jpg |Pinyin = Baidicheng |Wade-Giles = Paiticheng }} '''ไป๋ตี้เฉิง''' ({{lang-roman|Baidicheng}}) หรือใน...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม