ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Onairyear"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align="center" | [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10)-10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10)-10}}]] — [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: (({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: (({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10}}]] — [[:Category:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศในคริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10)+10}}|คริสต์ทศวรรษ {{#expr: ((({{{1|}}}{{{2|}}}{{{3|}}}-543 -5)/10 round 0) *10)+10}}]]
|-
| align="center" | [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1|}}}({{{2|}}}-1)}}9|◄◄]] <nowiki>|</nowiki> [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}0|{{{1|}}}{{{2|}}}0]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}1|{{{1|}}}{{{2|}}}1]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}2|{{{1|}}}{{{2|}}}2]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}3|{{{1|}}}{{{2|}}}3]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}4|{{{1|}}}{{{2|}}}4]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}5|{{{1|}}}{{{2|}}}5]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}6|{{{1|}}}{{{2|}}}6]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}7|{{{1|}}}{{{2|}}}7]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}8|{{{1|}}}{{{2|}}}8]]-[[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{{1|}}}{{{2|}}}9|{{{1|}}}{{{2|}}}9]] <nowiki>|</nowiki> [[:หมวดหมู่:รายการโทรทัศน์ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. {{#expr:{{{1|}}}{{{2|}}}+1}}0|►►]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม