ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกเกาหลี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การตั้งหมากก่อนเริ่มเล่น ==
ไล่ตั้งแต่ซ้ายมือมาแถวแรก ชา(เรือ) มา(ม้า) ซัง(ช้าง) ซา(องครักษ์) เว้นไว้หนึ่งช่อง ซา ซัง มา ชา แถวที่ 2 ที่กลางเขตวัง ฮัน,โช(ขุน) แถวที่ 3 หน้ามาทั้ง 2 ตัว โพ(ปืนใหญ่) แถวที่ 4 ตั้งพยอง, โชล(เบี้ย) 5 ตัวที่หน้าเรือและช้าง
 
== การเดินและการกิน ==
ผู้ใช้นิรนาม