ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายแม่กลอง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ช่วงแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง ===
*ปลายรางในอดีต (แป้นปะทะริมยื่นลงไปในแม่น้ำ ก.ม. 0-xxx)
*ปลายรางปัจจุบัน ก.ม. 0-194
*ศูนย์กลางอาคาร[[สถานีรถไฟบ้านแหลม|สถานีบ้านแหลม]]ปัจจุบัน ก.ม. 0-180
*[[ที่หยุดรถไฟบ้านกาหลง|ที่หยุดรถบ้านกาหลง]] ก.ม. 15+780 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2520
*[[ที่หยุดรถไฟบ้านนาขวาง|ที่หยุดรถบ้านนาขวาง]] ก.ม. 17+940 (ไม่เคยเป็นสถานี)
*[[ที่หยุดรถไฟบ้านนาโคก|ที่หยุดรถบ้านนาโคก]] ก.ม. 19+970 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่....
*[[ป้ายหยุดรถไฟเขตเมือง|ป้ายหยุดรถเขตเมือง]] ก.ม. 23+730
*[[ป้ายหยุดรถไฟลาดใหญ่|ป้ายหยุดรถลาดใหญ่]] ก.ม. 27+660 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่....
*[[ที่หยุดรถไฟบางกระบูน|ที่หยุดรถบางกระบูน]] ก.ม.30+160 (ไม่เคยเป็นสถานี พบร่องรอยที่พักผู้โดยสารในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518 ปัจจุบันมองไม่เห็นในภาพถ่ายดาวเทียมปี 2549)
*[[สถานีรถไฟแม่กลอง|สถานีแม่กลอง]] ก.ม. 33+750
1,146

การแก้ไข