ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอประชุมกองทัพเรือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|น.อ. ระพี ศรีสุกรี
|น.อ.หญิง เอมอร ประภาศิริ
}}<ref name"detail">[http://www.navyhall.com/?p=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 ประวัติความเป็นมา หอประชุมกองทัพเรือ], Website:www.navyhall.com/ .สืบค้นเมื่อ 01/05/2561</ref>
| วิศวกร =
| ผู้ตกแต่งภายใน =
5,129

การแก้ไข