ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอเมืองมุกดาหาร]]<center>
|<center>1,235.07<center>
|<center>135,431<center>
|<center>109.65<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอนิคมคำสร้อย]]<center>
|<center>377.2<center>
|<center>44,311<center>
|<center>117.47<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอดอนตาล]]<center>
|<center>510.92<center>
|<center>44,349<center>
|<center>86.80<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอดงหลวง]]<center>
|<center>1,076.2<center>
|<center>38,820<center>
|<center>36.07<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอคำชะอี]]<center>
|<center>645.7<center>
|<center>47,538<center>
|<center>73.62<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอหว้านใหญ่]]<center>
|<center>84.48<center>
|<center>19,553<center>
|<center>231.45<center>
|-
|<center>มุกดาหาร<center>
|<center>[[อำเภอหนองสูง]]<center>
|<center>410.4<center>
|<center>20,780<center>
|<center>50.63<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]<center>
|<center>493.6<center>
|<center>157,875<center>
|<center>319.84<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเกษตรวิสัย]]<center>
|<center>870<center>
|<center>98,236<center>
|<center>112.91<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอปทุมรัตต์]]<center>
|<center>356.9<center>
|<center>53,903<center>
|<center>151.03<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]<center>
|<center>522.0<center>
|<center>80,537<center>
|<center>154.28<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอธวัชบุรี]]<center>
|<center>374.0<center>
|<center>68,189<center>
|<center>182.32<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอพนมไพร]]<center>
|<center>519.3<center>
|<center>72,436<center>
|<center>139.48<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพนทอง]]<center>
|<center>719.2<center>
|<center>108,601<center>
|<center>151.00<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพธิ์ชัย]]<center>
|<center>394.3<center>
|<center>58,181<center>
|<center>147.55<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอหนองพอก]]<center>
|<center>599.5<center>
|<center>66,889<center>
|<center>111.57<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเสลภูมิ]]<center>
|<center>792.338<center>
|<center>120,191<center>
|<center>152.69<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอสุวรรณภูมิ]]<center>
|<center>1,107.042<center>
|<center>116,208<center>
|<center>104.97<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมืองสรวง]]<center>
|<center>209.4<center>
|<center>23,178<center>
|<center>110.68<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอโพนทราย]]<center>
|<center>215.852<center>
|<center>28,059<center>
|<center>130.15<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภออาจสามารถ]]<center>
|<center>454.441<center>
|<center>74,404<center>
|<center>163.72<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเมยวดี]]<center>
|<center>180.59<center>
|<center>23,052<center>
|<center>127.64<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอศรีสมเด็จ]]<center>
|<center>217.43<center>
|<center>36,228<center>
|<center>166.61<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอจังหาร]]<center>
|<center>165.1<center>
|<center>45,971<center>
|<center>278.44<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอเชียงขวัญ]]<center>
|<center>127.2<center>
|<center>27,646<center>
|<center>217.34<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอหนองฮี]]<center>
|<center>132.0<center>
|<center>24,561<center>
|<center>186.06<center>
|-
|<center>ร้อยเอ็ด<center>
|<center>[[อำเภอทุ่งเขาหลวง]]<center>
|<center>138.9<center>
|<center>23,530<center>
|<center>169.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเมืองเลย]]<center>
|<center>1,480.49<center>
|<center>123,913<center>
|<center>83.69<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอนาด้วง]]<center>
|<center>590.0<center>
|<center>26,433<center>
|<center>44.80<center>
 
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเชียงคาน]]<center>
|<center>867.0<center>
|<center>61,176<center>
|<center>70.50<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอปากชม]]<center>
|<center>957.0<center>
|<center>41,969<center>
|<center>43.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอด่านซ้าย]]<center>
|<center>1,732.0<center>
|<center>51,991<center>
|<center>30.00<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอนาแห้ว]]<center>
|<center>628.0<center>
|<center>11,606<center>
|<center>18.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูเรือ]]<center>
|<center>880.0<center>
|<center>22,428<center>
|<center>25.40<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอท่าลี่]]<center>
|<center>683.0<center>
|<center>28,445<center>
|<center>41.60<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอวังสะพุง]]<center>
|<center>1,145.0<center>
|<center>112,025<center>
|<center>97.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูกระดึง]]<center>
|<center>709.0<center>
|<center>34,634<center>
|<center>48.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอภูหลวง]]<center>
|<center>595.0<center>
|<center>24,875<center>
|<center>41.80<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอผาขาว]]<center>
|<center>463.0<center>
|<center>42,232<center>
|<center>91.20<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอเอราวัณ]]<center>
|<center>262.0<center>
|<center>34,863<center>
|<center>133.00<center>
|-
|<center>เลย<center>
|<center>[[อำเภอหนองหิน]]<center>
|<center>435.0<center>
|<center>25,076<center>
|<center>57.60<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเมืองสกลนคร]]<center>
|<center>1,023.4<center>
|<center>195,908<center>
|<center>191.42<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอกุสุมาลย์]]<center>
|<center>454.0<center>
|<center>47,576<center>
|<center>104.79<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอกุดบาก]]<center>
|<center>455.0<center>
|<center>33,067<center>
|<center>72.67<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอพรรณานิคม]]<center>
|<center>673.798<center>
|<center>80,497<center>
|<center>119.46<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอพังโคน]]<center>
|<center>383.8<center>
|<center>52,990<center>
|<center>138.06<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอวาริชภูมิ]]<center>
|<center>476.125<center>
|<center>52,699<center>
|<center>110.68<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอนิคมน้ำอูน]]<center>
|<center>162.0<center>
|<center>14,930<center>
|<center>92.16<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอวานรนิวาส]]<center>
|<center>1,001.0<center>
|<center>125,718<center>
|<center>125.59<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอคำตากล้า]]<center>
|<center>402.0<center>
|<center>39,989<center>
|<center>99.47<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอบ้านม่วง]]<center>
|<center>850.0<center>
|<center>70,940<center>
|<center>83.45<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภออากาศอำนวย]]<center>
|<center>585.0<center>
|<center>71,474<center>
|<center>122.17<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอสว่างแดนดิน]]<center>
|<center>970.0<center>
|<center>151,481<center>
|<center>156.16<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอส่องดาว]]<center>
|<center>317.8<center>
|<center>34,757<center>
|<center>109.36<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเต่างอย]]<center>
|<center>328.0<center>
|<center>24,275<center>
|<center>74.00<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอโคกศรีสุพรรณ]]<center>
|<center>212.0<center>
|<center>34,401<center>
|<center>162.26<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอเจริญศิลป์]]<center>
|<center>401.0<center>
|<center>45,106<center>
|<center>112.48<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอโพนนาแก้ว]]<center>
|<center>352.0<center>
|<center>36,788<center>
|<center>104.51<center>
|-
|<center>สกลนคร<center>
|<center>[[อำเภอภูพาน]]<center>
|<center>559.0<center>
|<center>36,876<center>
|<center>65.96<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู]]<center>
|<center>907.562<center>
|<center>136,301<center>
|<center>150.18<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอนากลาง]]<center>
|<center>570.7<center>
|<center>92,793<center>
|<center>162.59<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอโนนสัง]]<center>
|<center>577.736<center>
|<center>65,313<center>
|<center>113.04<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอศรีบุญเรือง]]<center>
|<center>830.643<center>
|<center>111,210<center>
|<center>133.88<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอสุวรรณคูหา]]<center>
|<center>646.1<center>
|<center>68,636<center>
|<center>106.23<center>
|-
|<center>หนองบัวลำภู<center>
|<center>[[อำเภอนาวัง]]<center>
|<center>326.369<center>
|<center>37,388<center>
|<center>114.55<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอกุดจับ]]<center>
|<center>785.0<center>
|<center>77,127<center>
|<center>98.20<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอกุมภวาปี]]<center>
|<center>672.6<center>
|<center>124,241<center>
|<center>184.71<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอกู่แก้ว]]<center>
|<center>181.2<center>
|<center>22,183<center>
|<center>122.42<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอไชยวาน]]<center>
|<center>326.155<center>
|<center>39,500<center>
|<center>121.10<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอทุ่งฝน]]<center>
|<center>227.903<center>
|<center>32,080<center>
|<center>140.76<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอน้ำโสม]]<center>
|<center>742.129<center>
|<center>59,642<center>
|<center>80.36<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอนายูง]]<center>
|<center>524.0<center>
|<center>28,620<center>
|<center>54.60<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอโนนสะอาด]]<center>
|<center>424.913<center>
|<center>50,216<center>
|<center>118.17<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอบ้านดุง]]<center>
|<center>923.76<center>
|<center>127,004<center>
|<center>137.48<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอบ้านผือ]]<center>
|<center>991.2<center>
|<center>110,382<center>
|<center>111.36<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอประจักษ์ศิลปาคม]]<center>
|<center>144.8<center>
|<center>25,510<center>
|<center>176.10<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอพิบูลย์รักษ์]]<center>
|<center>186.4<center>
|<center>24,969<center>
|<center>133.95<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอเพ็ญ]]<center>
|<center>908.089<center>
|<center>115,796<center>
|<center>127.51<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอวังสามหมอ]]<center>
|<center>727.3<center>
|<center>59,059<center>
|<center>81.20<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอศรีธาตุ]]<center>
|<center>512.5<center>
|<center>49,01<center>
|<center>95.64<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอสร้างคอม]]<center>
|<center>287.179<center>
|<center>29,142<center>
|<center>101.47<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอหนองวัวซอ]]<center>
|<center>702.955<center>
|<center>63,550<center>
|<center>90.40<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอหนองแสง]]<center>
|<center>659.4<center>
|<center>27,443<center>
|<center>41.61<center>
|-
|<center>อุดรธานี<center>
|<center>[[อำเภอหนองหาน]]<center>
|<center>708.119<center>
|<center>117,032<center>
|<center>165.27<center>
|-
761

การแก้ไข