ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลนคร|ดูที่=อุดรธานี (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
| ชื่อไทย = อุดรธานี
| ประเภท = นคร
| imageภาพ = Udon Thani - Fountain at the Roundabaout Pho Si Road and Udon Dutsadi Road - 0001.jpg
| คำอธิบายภาพ = ย่านวงเวียนน้ำพุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
| sealตรา = {{#property:p158p158}}
| สมญา =
| ชื่ออังกฤษ = Udon Thani
|ขนาดเทศบาล = นคร
|จังหวัด = อุดรธานี
|อำเภอ = เมืองอุดรธานี
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| คำขวัญ = เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์กลางการพัฒนา เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างสมานฉันท์
<!-- ที่ตั้ง แผนที่ และการปกครอง -->
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
| แผนที่ =
| ขนาดแผนที่ =
| คำอธิบายแผนที่ =
| pushpin_map = Thailand
| pushpin_label_position = right
| pushpin_map_caption = ที่ตั้งของเทศบาลนครอุดรธานี
| coordinates = {{coord|17|25|0|N|102|45|00|E|region:TH|display=inline,title}}
| จังหวัด = อุดรธานี
| อำเภอ = เมืองอุดรธานี
| ตำบล = หมากแข้ง
| สำนักงาน = เทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 1 ถนนอธิบดี [[ตำบลหมากแข้ง]] [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] 41000
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
<!-- ข้อมูลจำเป็นตัวเลข -->
| พื้นที่ = 47.70
| elevation_m =
| ประชากร = 140130,274
| ปีสำรวจประชากร = 2560
| ความหนาแน่น = 2,797.25
| รหัสpostal =
| ปีสำรวจประชากร = 2560
| geocode =
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| รหัสiso =
| สำนักงาน = เทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 1 ถนนอธิบดี [[ตำบลหมากแข้ง]] [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] 41000
<!-- การขนส่ง -->
| สนามบิน = [[ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี]]
| ทางหลวง = {{ป้ายทางหลวง|H|2|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|22|25px}} {{ป้ายทางหลวง|H|210|25px}}
<!-- ข้อมูลเสริมติดต่อ -->
| โทรศัพท์ = 0 4232 5176 85
| โทรสาร = 0 4232 6456
| เว็บไซต์ = http://www.udoncity.go.th http://www.udoncity.go.th
}}
 
'''เทศบาลนครอุดรธานี''' เป็น[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]]ตอนบน เป็นศูนย์กลางหน่วนงานราชการภูมิภาค การค้า การพานิชย์ การคมนาคมทางบก และอากาศ และอุตสาหกรรมของ[[จังหวัดอุดรธานี]] เนื่องด้วยจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2560 มีประมาณ 130,000 คน ทำให้เป็นเมืองเทศบาลนครที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับ 35 รองจาก[[เทศบาลนครขอนแก่นนนทบุรี]] [[เทศบาลนครนครราชสีมาปากเกร็ด]] [[เทศบาลนครหาดใหญ่]] และ[[เทศบาลนครเชียงใหม่]] ตามลำดับ และเป็นเทศบาลนครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม[[ตำบลหมากแข้ง]]ทั้งตำบล
 
== ประวัติ ==
เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานี [[จังหวัดอุดรธานี]] [[พ.ศ. 2479]] เมื่อวันที่ [[14 มีนาคม]] พ.ศ. 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร ขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ [[12 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2495]] มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 [[พ.ศ. 2536]] มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี [[พ.ศ. 2538]] เมื่อวันที่ [[25 กันยายน]] พ.ศ. 2538
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== ที่ตั้งและอาณาเขต ===
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตของ[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางบัญชาการของมณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดรธานีในอดีต ครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 562 กิโลเมตร ตามเส้น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ตัดผ่าน สภาพพื้นที่ภายในตัวเมืองเป็นแอ่ง ลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้งและห้วยมั่ง ห้วยทั้งสองนี้เป็นเส้นทางระบายน้ำธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ในเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา และเป็นแหล่งน้ำสำรองน้ำใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคม และหนองสิม
 
เทศบาลนครอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ [[เทศบาลเมืองหนองสำโรง]]
 
=== ลักษณะภูมิอากาศ ===
== ชุมชน ==
เทศบาลนครอุดรธานีมีทั้งหมด 104 ชุมชน
 
*[[ไฟล์:ชุมชน ทน.อุดรธานี.jpg|กรอบ|ศูนย์]]
 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลนครอุดรธานี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศแห้งและเย็นจากทะเลมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกทั่วไป
 
{{Weather box
|width=auto
|location=อุดรธานี
|metric first=yes
|date=กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
}}
 
=== ชุมชน ===
{{โครง-ส่วน}}
เทศบาลนครอุดรธานีมีทั้งหมด 104 ชุมชน
 
== สถานศึกษา ==
===; ระดับอุดมศึกษา ===
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]], [[สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี]]
 
===; ระดับอาชีวศึกษา ===
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี]], [[วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี]] และ[[วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี]]
* สถาบันของเอกชน ได้แก่ โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
 
===; ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ===
[[ไฟล์:อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี.jpg|220px|thumbnail|[[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]] โรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี]]
;'''โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี'''
* โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
* โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
* โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน
* โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง
;'''โรงเรียนมัธยม สพม.'''
* [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]]
* [[โรงเรียนสตรีราชินูทิศ]]
* [[โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา]]
;'''โรงเรียนประถม สพป.'''
* [[โรงเรียนบ้านหมากแข้ง]]
* [[โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี]]
;'''โรงเรียนเอกชน'''
* โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
* โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ห้าแยกน้ำพุ เป็นจุดบรรจบของถนนสายสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่อดีต และเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่คู่เมืองอุดรธานี นับตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นมา ทำให้บริเวณห้าแยกน้ำพุเป็นย่านกานค้าเก่าแก่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มากมายรวมอยู่ในย่านนี้ นอกจากนี้ยังเป็นย่านธุกิจค้าส่งเสื้อผ้าที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
[[ไฟล์:Udon Thani - Clock Roundabout - 0002.jpg|200px|thumbnail|leftright|ย่านวงเวียนหอนาฬิกาหรือสี่แยกคอกวัว]]
;ย่านวงเวียนหอนาฬิกา
วงเวียนหอนาฬิกาหรือสี่แยกคอกวัว เป็นหนึ่งในวงเวียนสำคัญของเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนอุดรดุษฎีและถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นย่านการค้าสำคัญของเมืองอุดรธานีมาตั้งแต่อดีตที่เชื่อมไปยังย่านอื่น ๆ ของตัวเมือง
 
== สถานที่สำคัญ ==
[[ไฟล์:Udon Thani - Nong Prachak Lake - 0021.jpg|thumb|leftright|สวนสาธารณะหนองประจักษ์]]
;สวนสาธารณะ
* '''สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ''' เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรี[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]] ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี [[พ.ศ. 2530]] เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลนครอุดรธานี [http://www.udoncity.go.th/]
* ข้อมูลประชากรในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
* ชิบูญ่ายึดประตูน้ำ ผุดศูนย์ไอทีอีสาน http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROdFlYSXdOREE1TURjMU13PT0=
* ข้อมูลตลาดสดในจังหวัดอุดรธานีจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี http://www.dit.go.th/udonthani/contentdet.asp?deptid=94&id=7321
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Udon Thani|อุดรธานี}}
* {{official website|udoncity.go.th}}
* {{Wikivoyage-inline|Udon Thani}}
 
{{เทศบาลนคร}}
18,000

การแก้ไข