ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลนคร|ดูที่=อำเภอหาดใหญ่ (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
}}
 
'''นครหาดใหญ่''' เป็น[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]ที่ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]<ref>http://www.rd.go.th/songkhla2/76.0.html</ref> และเป็นเทศบาลนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจาก[[เทศบาลนครนนทบุรี]] และ[[เทศบาลนครปากเกร็ด]] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ในเขตเทศบาล 21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ทั้งตำบล
 
== ประวัติ ==
7,503

การแก้ไข