ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรชัย จันทิมาธร"

→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา
(→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ลานข้าว
''ชุด ลุงไม้ไทย (พ.ศ. 2533)
# ใจคน
''ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟือง (อัลบั้มคู่ รักและหวัง ร่วมกับ [[สุนทรี เวชานนท์]]) [2535]
# รู้ว่าเขาหลอก
* คนไม่เต็ม [2538]
# คำถาม
* คาถา 2540 [2539]
# ไหวเอน
* รักเมือเดือนเมษา [2540]
# เธอ
* พ่อเราอดทน [2545]
# ลำเพลินสอนน้อง
* หนังสือในชื่อเธอ [2553]
# ลุงไม้ไทย
* ฯลฯ
# ดวงดาว ดวงตา ดวงใจ
# บ่เบี้ยบ้านไพร
# ของสองฝั่ง
# ตอบเดือนเพ็ญ
# กระหน่ำกลองให้ก้องดังไปทั้งแผ่นดิน
''ชุด ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟือง ( อัลบั้มคู่ รักและหวัง ร่วมกับ [[:สุนทรี เวชานนท์]]) [(พ.ศ. 2535])
*''ชุด คนไม่เต็ม [(พ.ศ. 2538])
*''ชุด คาถา 2540 [(พ.ศ. 2539])
*''ชุด รักเมือเมื่อเดือนเมษา [(พ.ศ. 2540])
*''ชุด พ่อเราอดทน [(พ.ศ. 2545])
*''ชุด หนังสือในชื่อเธอ [(พ.ศ. 2553])
*'' ฯลฯ
{{Div col end}}
 
ผู้ใช้นิรนาม