ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีทอง"

(→‎สัญญาการก่อสร้าง: ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
! หมายเหตุ
|-
| 1 || โครงสร้างทางยกระดับ ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน<br>ระยะทาง {{km to mi|1.8|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร <br> รวมงานปรับปรุง[[สถานีกรุงธนบุรี]] งานระบบราง และงานก่อสร้างสถานีซ่อมบำรุง || 1,070 || บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ (ITD) ||
|-
| 2 || ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถ || || กลุ่มที่ปรึกษา เอ็มเอชพีเอ็ม-เทสโก้-โชติจินดา<br>(บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด, บริษัท เทสโก้ จำกัด, และ<br>บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด) ||
277

การแก้ไข