ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถชานเมือง (การรถไฟแห่งประเทศไทย)"

ลบหน่วยไมล์
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ ระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย ด้วย ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย)
(ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
| lines = 6
| operator = [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]
| system_length = {{convert|703.57|km|mi|abbr=on}} กิโลเมตร
| track_gauge = {{RailGauge|1000mm}}
| ogauge =
| {{color box|blue}} '''สายลพบุรี'''
| [[ทางรถไฟสายเหนือ]]<br/>''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม]]'' (กำลังก่อสร้าง)
| 132.81 กิโลเมตร
| {{convert|132.81|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟกรุงเทพ|กรุงเทพ]]'''–'''[[สถานีรถไฟลพบุรี|ลพบุรี]]'''
| rowspan=7| {{RailGauge|1000mm}}
| {{color box|green}} '''สายแก่งคอย'''
| [[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ]]<br/>''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม]]'' (กำลังก่อสร้าง)
| 125.10 กิโลเมตร
| {{convert|125.10|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟกรุงเทพ|กรุงเทพ]]'''–'''[[สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย|แก่งคอย]]'''
| 6 ขบวน
| {{color box|orange}} '''สายปราจีนบุรี'''
| [[ทางรถไฟสายตะวันออก]]<br/>[[รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]]<br/>''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน]]'' (โครงการ)
| 121.78 กิโลเมตร
| {{convert|121.78|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟกรุงเทพ|กรุงเทพ]]'''–[[สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]–'''[[สถานีรถไฟปราจีนบุรี|ปราจีนบุรี]]'''
| 18 ขบวน
| {{color box|red}} '''สายราชบุรี'''
| [[ทางรถไฟสายใต้]]<br/>''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน]]'' (โครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์)
| 101.31 กิโลเมตร
| {{convert|101.31|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟธนบุรี|ธนบุรี]]'''–[[สถานีรถไฟศาลายา|ศาลายา]]–'''[[สถานีรถไฟราชบุรี|ราชบุรี]]'''
| 12 ขบวน
| {{color box|red}} '''[[ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี|สายสุพรรณบุรี]]'''
| [[ทางรถไฟสายใต้]]<br/>''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน]]'' (โครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์)
| {{convert|157.60|km|mi|abbr=on}} กิโลเมตร<ref>นับจากสถานีกรุงเทพ ให้บวกเพิ่มอีก 16</ref>
| '''[[สถานีรถไฟกรุงเทพ|กรุงเทพ]]'''–'''[[สถานีรถไฟสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]'''
| 2 ขบวน
| rowspan="2" | {{color box|purple}} '''[[ทางรถไฟสายแม่กลอง|สายแม่กลอง]]'''
| rowspan="2" | ''[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม]]'' (โครงการ)
| 31.22 กิโลเมตร
| {{convert|31.22|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่|วงเวียนใหญ่]]'''–'''[[สถานีรถไฟมหาชัย|มหาชัย]]'''
| 34 ขบวน
|-
| 33.75 กิโลเมตร
| {{convert|33.75|km|mi|abbr=on}}
| '''[[สถานีรถไฟบ้านแหลม|บ้านแหลม]]'''–'''[[สถานีรถไฟแม่กลอง|แม่กลอง]]'''
| 8 ขบวน
277

การแก้ไข