ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล"

(→‎สัญญาการก่อสร้าง: ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
! ความคืบหน้า <br>(ภาพรวม '''98.09''' % เร็วกว่าแผน 0.02 %<br>ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 <ref>http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/construction_progress_report/</ref>)
|-
| 1 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง - สนามไชย <br>ระยะทาง {{km to mi|2.8|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร || 11,441|| บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ (ITD) || || 98.35 % (ช้ากว่าแผน 1.55 %)
|-
| 2 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามชัย - ท่าพระ <br>ระยะทาง {{km to mi|2.6|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร || 10,687 || บมจ. ช. การช่าง (CK) || || 100 % (อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน)
|-
| 3 || งานก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ <br>ระยะทาง {{km11 to mi|11|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}}กิโลเมตร <br>และงานก่อสร้างทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1 แห่ง || 11,284|| กิจการร่วมค้าเอสเอช - ยูเอ็น <br> (บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ)) || || 92.93 % (เร็วกว่าแผน 1.63 %)
|-
| 4 || งานก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงท่าพระ - หลักสอง <br>ระยะทาง {{km to mi|10.5|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร <br>และงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดรถ 2 แห่ง || 13,334 || บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) |||| 99.99 % (ตามแผน)
|-
| 5 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบรางทั้งโครงการ || 5,153* || บมจ. ช. การช่าง (CK) || *ราคากลาง|| 100.00 % (ตามแผน)
277

การแก้ไข