ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท"

(→‎สัญญาการก่อสร้าง: ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎สัญญาการก่อสร้าง: ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
! ความคืบหน้า (ภาพรวม 60'''.86 %''' ช้ากว่าแผน 0.50 % ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 <ref>http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/construction_progress_report/</ref>)
|-
| 1 || โครงสร้างทางยกระดับ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่<br>ระยะทาง {{km to mi|11.4|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร <br> รวมงานรื้อถอนสะพานรัชโยธิน-เกษตรศาสตร์ และงานก่อสร้างทางลอดใต้แยกรัชโยธิน || 15,279.9 || บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ (ITD) || || 57.75 % (ช้ากว่าแผน 0.35 %)
|-
| 2 || โครงสร้างทางยกระดับ ช่วงสะพานใหม่ - คูคต <br>ระยะทาง {{km to mi|6.4|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร || 6,729 || กิจการร่วมการค้ายูเอน-เอสเอช-ซีเอช (UN-SH-CH)<br>(ยูนิคฯ, ซิโนไฮโดร และไชน่าฮาร์เบอร์) || || 64.98 % (เร็วกว่าแผน 0.18 %)
|-
| 3 || งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงย่อย คูคต และอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง (กม. 25 และคูคต) || 4,042 || กิจการร่วมการค้าเอสเทค - เอเอส (STEC-AS)<br>(บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น และ บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ) || || 64.81 % (ช้ากว่าแผน 0.41 %)
277

การแก้ไข