ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท"

(ลบหน่วยไมล์ทิ้ง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎สัญญาการก่อสร้าง: ลบหน่วยไมล์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
! ความคืบหน้า (ภาพรวม '''100.00%''' ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 <ref>http://www.mrta.co.th/th/MRTAproject/overAllProject/th_201612.pdf</ref>)
|-
| 1 || โครงสร้างทางยกระดับ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ <br>ระยะทาง {{km to mi|12.6|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} กิโลเมตร <br> งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสำโรง, งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ || 14,088.6 || บมจ. ช. การช่าง (CK) ||rowspan="2"| เปิดใช้เฉพาะสถานีสำโรง<br>เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 || 100% (อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบ)
|-
|2 || งานออกแบบควบคู่การวางระบบราง || 2,400 || บมจ. ช. การช่าง (CK) || 100.00% (อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบ)
277

การแก้ไข