ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:วิซซีวิก"

Thmmrth ย้ายหน้า พูดคุย:วิซซีวิก ไปยัง พูดคุย:วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก
(Thmmrth ย้ายหน้า พูดคุย:วิซซีวิก ไปยัง พูดคุย:วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
(ไม่แตกต่าง)
277

การแก้ไข