ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:วอตยูซีอิสวอตยูเก็ต"

Thmmrth ย้ายหน้า พูดคุย:วิซซีวิก ไปยัง พูดคุย:วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก
(Octahedron80 ย้ายหน้า พูดคุย:WYSIWYG ไปยัง พูดคุย:วิซซีวิก)
(Thmmrth ย้ายหน้า พูดคุย:วิซซีวิก ไปยัง พูดคุย:วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก)
277

การแก้ไข