ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิซซีวิก"

เพิ่มขึ้น 93 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
Thmmrth ย้ายหน้า วิซซีวิก ไปยัง วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก
(Thmmrth ย้ายหน้า วิซซีวิก ไปยัง วอทยูซีอีสวอทยูเก็ท: ใช้ประโยคเต็มเพื่อความเข้าใจง่าย; ประโยคเต็มดีกว่า วิซซีวิก)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
(ไม่แตกต่าง)
277

การแก้ไข