ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการสัตว์"

* [[กระต่าย]]
* [[กระต่ายแจ๊ก]]
* [[กระต่ายทะเลทราย]] ([[:en:Desert Hare]])
* [[กระต่ายบ้าน]]
* [[กระต่ายสโนว์ชู]]
* [[กระรอก]]
* [[กระรอกบิน]]
*
* [[กระรอกชิปมังก์]] ([[:en:Chipmunk]])
*
* [[กระรอกดินมาร์มอต]] ([[:en:Marmot]])
* [[กระรอกหน้ากระแต]]
*
* [[กระรอกหางม้าใหญ่]]
* [[กวาง]]
* [[กวางดาว]]
* [[กั้ง]]
* [[กิ้งก่า]]
* [[กิ้งก่าแก้ว]] ([[:en:Brown-headed Lizard]])
* [[กิ้งก่าเขียว]] ([[:en:Green-crested Lizard]])
* [[กิ้งก่าเขาเล็ก]] ([[:en:Acanthosaura lepidogaster]])
* [[กิ้งก่าเขาหนามยาว]] ([[:en:Acanthosaura armata]])
* [[กิ้งก่าเขาหนามสั้น]] ([[:en:Acanthosaura crucigera]])
* [[กิ้งก่าชักวอลลา]] ([[:en:Chuckwalla]])
* [[กิ้งก่าดงคอสีฟ้า]] ([[:en:Gonocephalus bellii]])
*
* [[กิ้งก่าดงคิ้วสัน]] ([[:en:Gonocephalus doriae]])
* [[กิ้งก่าดงใหญ่]] ([[:en:Gonocephalus grandis]])
* [[กิ้งก่าน้อยหางยาว]] ([[:en:Long-tailed Lizard]])
*
* [[กิ้งก่าบินคอดำ]] ([[:en:Draco melanopogon]])
* [[กิ้งก่าบินคอแดง]] ([[:en:Draco blanfordii]])
*
* [[กิ้งก่าบินปีกสีฟ้า]] ([[:en:Common Flying Dragon]])
* [[กิ้งก่าบินคอสีส้ม]] ([[:en:Draco fimbriatus]])
* [[กิ้งก่าบินปีกแดง]] ([[:en:Draco haematopogon]])
* [[กิ้งก่าบินปีกลาย]] ([[:en:Draco taeniopterus]])
* [[กิ้งก่าบินปีกส้ม]] ([[:en:Draco maculatus]])
*
* [[กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ]] ([[:en:Draco quinquefasciatus]])
* [[กิ้งก่าบินมลายู]] ([[:en:Draco obscurus]])
* [[กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า]] ([[:en:Draco volans]])
* [[กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน]]หรือ [[กิ้งก่าพระอินทร์]] ([[:en:Aphaniotis fusca]])
* [[กิ้งก่าปีศาจหนาม]] ([[:en:Thorny Devil]])
* [[กิ้งก่าหัวแดง]] หรือ[[กิ้งก่ารั้ว]] ([[:en:Calotes versicolor]])
* [[กิ้งก่าหัวสีฟ้า]] หรือ [[กิ้งก่าสวน]] ([[:en:Calotes mystaceus]])
 
* [[กุ้งก้ามกราม]]
* [[กุ้งกุลาดำ]]
*
* [[กุ้งแคระ]]
* [[กุ้งแชบ๊วย]]
* [[กุ้งตัวตลก]]
* [[กุ้งนาง]] ([[:en:Prawn]])
* [[กุ้งฝอย]] ([[:en:Shrimp]])
*
* [[กุ้งพยาบาล]]
* [[กุ้งมังกร]] ([[:en:Lobster]])
* [[กูปรี]]
* [[เก้ง]]
*
* [[เก้งเผือก]]
* [[เก้งหม้อ]]
* [[แกะ]]
* [[ไก่ต๊อก]]
* [[ไก่ป่า]]
*
* [[ไก่ฟ้าพญาลอ]]
* [[ไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิรสท์]]
* [[ไก่ฟ้าสวินโฮว์]]
* [[ไก่ฟ้าสีทอง]]
* [[ไก่ฟ้าหน้าเขียว]]
* [[ไก่ฟ้าหลังขาว]]
* [[ไก่ฟ้าหลังเทา]]
*
* [[ไก่มัลลี]] ([[:en:Malle Fowl]])
 
== ข ==
* [[คางคก]]
* [[ค้างคาว]] (ดู [[รายชื่อค้างคาว]])
*
* [[คาปีบารา]] ([[:en:Capybara]])
* [[ค่าง]] ([[:en:Langur]])
*
* [[ค่างดำ]]
* [[ค่างเทา]]
* [[ค่างแว่นถิ่นเหนือ]] ([[:en:Semnopithecus phayrei]])
* [[ควาย]]
* [[ควายป่า]]
 
== ง ==
 
งู
 
== จ ==
* [[จิ้งจก]] ([[:en:House Lizard]])
* [[จิ้งเหลน]] ([[:en:Skink]])
* [[จิ้งเหลนต้นไม้]] ([[:en:Olive Tree Skink]])
* [[จิ้งเหลนหลายลาย]] ([[:en:Bronze Grass Skink]])
* [[จิ้งเหลนบ้าน]] ([[:en:Common Sun Skink]])
* [[จิ้งเหลนภูเกล็ดเรียบ]] ([[:en:Smooth-scaled Skink]])
* [[เยเรนุค|เจเรนุก]] ([[:en:Gerenuk]])
* [[จระเข้]] ([[:en:Crocodile]])
* [[ชะมดแปลงลายแถบ]]
* [[ชะมดแผงสันหางดำ]]
* [[ชะมดแผงสันหางปล้อง]]
* [[ชะนี]]
* [[ชะนีแก้มขาว]]
* [[ชะนีมือดำ]]
* [[ชะนีมงกุฎ]]
 
== ซ ==
 
== ด ==
 
* ด้วง
* [ด้วงกว่าง
 
* [[ด้วงกุหลาบ
* [[ด้วงเขี้ยวกาง
* [[ด้วงคีมยีราฟ
* [[ด้วงงวง
* [[ด้วงงวงข้าวโพด
*
* ด้วงเจาะเปลือกไม้สน
 
* [ด้วงไฟ
* [ด้วงยีราฟ
* ด้วงเสือ
 
* [[ด้วงหมัดผัก
* [[ดอกไม้ทะเล
* [[ดาวทะเล]]
* [[ดาวมงกุฏหนาม
* [[ดิงโก
 
== ต ==
 
ต่อ
* [[ตะกวด]]
 
* [[เต่าปูลู]]
 
[[เต่าหับ]]
 
 
* [[เต่าหับ]]
* [[เต่าเหลือง]]
* [[เต่าหก]]
* [[เต่ามะเฟือง]]
* [[แตน]]
 
== ถ ==
 
== ท ==
* [[ทากทะเล]]
* [[ทาคิน]]
* [[ทาร์]] ([[:en:Tahr]])
 
== ธ ==
 
== น ==
*
* [[ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย]] (([[:en:Kallima inachus]]))
 
== ฝ ==
== พ ==
* [[มอดแป้ง]] ([[:en:Darking Beetle]])
* [[ม้า]] ([[:en:Horse]])
* [[ม้าเฮีย (เสียงโท)]] ([[:en:Pony]])
* [[ม้าน้ำ]] ([[:en:Seahorse]])
* [[มาร์คอว์]]
* [[มารา]]
* [[Marmoset|มาร์โมเสท]] ([[:en:Marmoset]])
* [[ม้าลาย]]
* [[แมงป่อง]]
* [[แมงมุม]] ([[:en:Spider]])
* [[แมงมุมกับดัก]] ([[:en:Trapdoor Spider]])
* [[แมงมุมกินนกเข่าแดงเม็กซิกัน]] ([[:en:Mexican Red-Kneed Bird-Eating Tarantula]])
* [[แมงมุมตกปลา]] ([[:en:Fisher Spider]])
* [[แมงมุมทะเล]] ([[:en:Sea Spider]])
* [[แมงมุมแม่ม่ายดำ]] (Black widow spider)
* [[แมงมุมใยกลม]] ([[:en:Orb Web Spider]])
* [[แมงมุมสวน]] ([[:en:Garden Spider]])
* [[แมนาที]] ([[:en:Manatee]])
* [[แมลง]]
* [[แมลงปอ]] ([[:en:Dragonfly]])
* [[แมลงหางหนีบ]] ([[:en:Earwig]])
* [[แมว]] ([[:en:Cat]])
* [[แมวดาว]] ([[:en:Leopard Cat]])
* [[แมวทราย]] ([[:en:Sand Cat]])
* [[แมวน้ำธรรมดา]] ([[:en:Common Seal]])
* [[แมวน้ำกินปู]] ([[:en:Crabeater Seal]])
* [[แมวน้ำเคปเฟอร์ซีล]]
* [[แมวน้ำเครา]] ([[:en:Bearded Seal]])
* [[แมวน้ำช้าง]]
 
* [[แมวน้ำเสือดาว]] ([[:en:Leopard Seal]])
* [[แมวน้ำหัวหงอน]] ([[:en:Hooded Seal]])
* [[แมวน้ำฮาร์ป]] ([[:en:Harp Seal]])
* [[แมวป่า]]
== ร ==
 
* [[ริ้น]]
* [[เรไร]]
* [[เรือด]]
* [[ไร]]
* [[แรคคูน]]
* [[แร้ง]] ([[:en:Vulture]])
 
== ล ==
 
* [[ลองไน]]
* [[ละมั่ง]]
* [[ลา]] ([[:en:Donkey]])
* [[เล็น]]
* [[ลิง]]
* [[ลิงกระรอก]]
* [[ลิงกอริลลา]]
* [[ลิงกัง]]
* [[ลิงกัง]] ([[:en:Pig-Tailed Monkey]])
* [[ลิงชิมแพนซี]] ([[:en:Chimpanzee]])
*
* [[ลิงทามาริน]] ([[:en:Tamarin]])
* [[ลิงบาบูน]]
*
* [[ลิงมัวร์]]
* [[ลิงมาร์โมเส็ทจีโอฟรอย]]
* [[ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา]]
* [[ลิงแมนดริล]]
* [[ลิงลม]]
* [[ลิงวอก]]
* [[ลิงเสน]]
* [[ลิงแสม]]
* [[ลิงอเมซอน]]
* [[ลิงอุรังอุตัง]]
* [[ลิงไอ้เงี้ยะ]]
* [[เลียงผา]]
* [[โลมา]] ([[:en:Dolphin]])
* [[โลมากระโดด]] ([[:en:Stenella Longirostris]])
* [[โลมาแถบ]] ([[:en:Stenella Coeruleoalba]])
* [[โลมาธรรมดา]] ([[:en:Delphinus Delphis]])
* [[โลมาปากขวด]] ([[:en:Tursiops Truncatus]])
* [[โลมาฟราเซอร์]] ([[:en:Lagenodelphis Hosei]])
* [[โลมาฟันห่าง]] ([[:en:Steno bredanensis]])
* [[โลมาริชโซส์]] ([[:en:Grampus Griseus]])
* [[โลมาลายจุด]] ([[:en:Stenella attenuate]])
* [[โลมาหลังโหนก]] ([[:en:Sousa Chinensis]])
* [[โลมาหัวบาตร]] ([[:en:Neophocaena Phocaenoides]])
* [[โลมาอิรวดี]] ([[:en:Orcaella Brevirostris]])
* [[โลน]]
 
== ฤ ==
 
== ว ==
* [[วาฬเพชฌฆาต]] ([[:en:Killer Whale]])
* [[วาฬเพชฌฆาตดำ]]
* [[วาฬเพชฌฆาตเล็ก]]
* [[วาฬสีน้ำเงิน]] ([[:en:Blue Whale]])
* [[วาฬสีเทา]]
* [[วาฬหัวโหนก]]
* [[วาฬคูเวียร์]]
* [[วาฬนำร่องครีบสั้น]]
* [[วาฬบรูด้า]]
* [[วาฬฟันสองซี่]]
* [[วาฬฟิน]]
* [[วาฬหัวแตงโม]]
* [[วาฬหัวทุย]]
* [[วาฬหลังค่อม]]
* [[วาฬสเปอร์มแคระ]]
* [[วาฬหัวทุยเล็ก]]
* [[วีเซิล]]
 
== ศ ==
 
== ส ==
* [[เสือดาวหิมะ]]
* [[เสือชีตาห์]]
* ไส้เดือนดิน
*ไส้เดือนทะเล
 
== ห ==
หนอน
 
*
* [[หนู
* [[หนู
 
* [[หนูทุ่ง]] ([[:en:Vole]])
*
* หนูผี
* [[หมาใน]] ([[:en:Dhole]])
 
* [[หมีสีน้ำตาล]]
* [[หมึกกล้วย]] ([[:en:Squid]])
*
* [[หมีกสาย]] ([[:en:Octopus]])
* [[หมูป่า]]
*
* [[หมูป่าเพกคารี]] ([[:en:Peccary]])
*
* [[หมู่ป่าหน้าหูด]] ([[:en:Warthog]])
* [[หอยขี้นก]] ([[:en:Periwinkle]])
* [[หมูหริ่ง
* [[หอย]]
* [[หอยกาบ]]
* [[หอยทาก]]
* [[หอยนางรม]]
*
* [[หอยเบี้ย]]
* [[หอยเบี้ยเทียม]]
* [[หอยเบี้ยลายเสือ]]
* [[หอยปากกระจาด]]
* [[หอยเป๋าฮื้อ]]
* [[หอยเต้าปูน]]
*
* [[หอยตะเกียง]] (lamp shell)
*
* [[หอยมือเสือ]]
* [[หอยแมลงภู่]]
* [[หอยหมวกเจ๊ก]]
* [[หอยหวาน]] หอยตุ๊กแก
* [[หอยหลอด]]
* [[หอยลาย]]
* [[ห่าน]]
* [[นกเหยี่ยว]]
* นกเหยี่ยวกินหอยทาก
* [[นกเหยี่ยวออสเปร
* [[เหยี่ยวดำ]]
* [[เหยี่ยวแดง]]
* [[เหยี่ยวต่างสี]]
* [[เหยี่ยวรุ้ง]]
 
* หมัด
* เหี้ย
เหี้ยดำ
เหา
 
== อ ==
* [[อ้นใหญ่]]
* [[อัลปากา]]
* อึ่งอ่าง
* [[อาร์มาดิลโล]]
* [[แอดแดกซ์]]
* [[โอริกซ์]]
* [[แอลลิเกเตอร์]]
* อูฐ
* อีกัวน่า
* [อีกา]
* [[อีแลนด์]]
* [[อีเห็นธรรมดา]]
* [[ฮิปโปโปเตมัส]]
* [[ฮิปโปโปเตมัสแคระ]]
* [[ไฮยีนา]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม