ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเก็บประจุ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มข้อมูลการรีแอคแตนส์ตัวเก็บประจุ)
 
===รีแอคแตนซ์===
ตัวเก็บประจุก็มีค่าความต้านทานเสมือนเช่นเดียวกับตัวเหนี่ยวนำ รีแอคแตนซ์ตัวเก็บประจุ (สัญลักษณ์ Xc) เป็นค่าต้านทานของตัวเก็บประจุทางไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยการวัดเป็นโอห์ม (Ω) แต่รีแอคแตนซ์มีความซับซ้อนมากกว่าความต้านทาน เพราะค่า ของมันขึ้นอยู่กับความถี่่ (f) ของสัญญาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ (C)
:<math>Xc = {1\over 2\pi f C} \,</math>
Xc มีค่ามากที่ความถี่ต่ำและค่าน้อยที่ความถี่สูง เช่นตัวเก็บประจุค่า 1µF มีรีแอคแตนซ์ 3.2kΩ ที่ความถี่ 50Hz แต่ที่ความถี่สูงกว่าเช่นที่ 10kHz จะมีค่ารีแอคแตนซ์เพียง 16Ω สำหรับดีซีคงที่ซึ่งความถี่เป็นศูนย์ Xc มีค่าเป็นอนันต์ (ความต้านทั้งหมด) เป็นที่มาของกฎที่ว่า ตัวเก็บประจุยอมให้เอซี(AC)ผ่านแต่ปิดกั้นดีซี(DC)
84

การแก้ไข