ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

(→‎ผลงาน: ศศินา ลาออกจากช่อง 7 แล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
• ปี 2538 - ปัจจุบัน2560 งานพิธีกรต่างๆ (การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิรส์ ,การประกวดนางสาวไทย, งานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ,รายการสกู้ป ,สารคดีสั้นต่างๆ ฯลฯ )
 
• ปี 2539 Presenter ให้กับผลิตภัณฑ์”สไปร์ท” ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2546 – ปัจจุบัน คุณแม่ลูกหนึ่ง (เด็กชาย พอเพียง วิมุตตานนท์ เกิด 11 ธันวาคม 2546)
 
• ปี 2548 – ปัจจุบัน2560 ผู้บรรยาย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร งาน 5 ธันวามหาราช ปี 2548 , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2549 ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2551 , งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ,งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2552 , พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณศาลฎีกา ,ถ่ายทอดสด พระราชินีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระกริ่งกรุงเทพมหานคร 5 ตุลาคม 2554 ,งานสโมสรสันนิบาติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล 7ธันวาคม 2554 ,งานวันลูกเสือแห่งชาติ เป็นต้น)
 
• ปี 2549 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประกวด “มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส” รอบ 44 คน
7,763

การแก้ไข