ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สถาบันด้านพัฒนาการเด็กและวันรุ่น สถาบันธัญญารักษ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนเด็กพิเศษ และศูนย์บริการสาธารณะสุขเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
 
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย จึงมีจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้จำนวนไม่มากนัก โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประมาณ 500700 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2560)
 
== สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก ==
== ดูเพิ่ม ==
* [[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]]
* [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม]]ธรรมศาสตร์]]
* คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* [http://www.slc.ac.th คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์]
ผู้ใช้นิรนาม