วีรภัทร จันทร์โชติ

เข้าร่วมเมื่อ 28 เมษายน 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
วีรภัทร จันทร์โชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2545 ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช]],[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช]] แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 
=== การศึกษา ===