วีรภัทร จันทร์โชติ

เข้าร่วมเมื่อ 28 เมษายน 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การศึกษา ===
{| class="wikitable"
==== !ระดับ ====
!
==== !ปีการศึกษา ====
==== ระดับ ====
==== !สถานศึกษา ====
!
==== !หมายเหตุ ====
==== ปีการศึกษา ====
!
==== สถานศึกษา ====
!
====== หมายเหตุ ======
|-
|ประถมศึกษา
 
รวม 20 เหรียญ
==== !รางวัลที่ได้รับ ====
!
==== !ปีการศึกษา ====
==== รางวัลที่ได้รับ ====
==== !วันที่รับมอบ ====
!
====== !หมายเหตุ ======
==== ปีการศึกษา ====
!
==== วันที่รับมอบ ====
!
==== หมายเหตุ ====
|- bgcolor=FFD700
|เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์