วีรภัทร จันทร์โชติ

เข้าร่วมเมื่อ 28 เมษายน 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|- bgcolor=D3D3D3
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาภาษาไทย
|2552
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|- bgcolor=D3D3D3
|-
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
|2553