วีรภัทร จันทร์โชติ

เข้าร่วมเมื่อ 28 เมษายน 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ที่จัดขั้นโดย [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]] ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsedsortable"
|+
ได้รับเหรียญทอง 12 เหรียญ,เหรียญเงิน 7 เหรียญ,เหรียญทองแดง 1 เหรียญ