วีรภัทร จันทร์โชติ

เข้าร่วมเมื่อ 28 เมษายน 2561
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|
}}
'''วีรภัทร จันทรโชติ''' (27 เมษายน 2545) ชื่อเล่นท็อป
 
== ประวัติ ==
วีรภัทร จันทร์โชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2545 ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช]]
 
=== การศึกษา ==