ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศฟิลิปปินส์"

[[ไฟล์:Philippines Christian-Muslim Division Map (by majority).png|thumb|200px|สัดส่วนของศาสนาต่างๆ ในฟิลิปปินส์ สีน้ำเงินคือ[[ศาสนาคริสต์]] สีเขียวคือ[[ศาสนาอิสลาม]]]]
ในปี ค.ศ. 2014<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Philippines] Religion in the Philippines</ref> ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือ แบ่งได้ดังนี้ [[ศาสนาคริสต์]] 92.9% ([[นิกายโรมันคาทอลิก]] 82.9% [[นิกายโปรเตสแตนต์]] 10%) [[ศาสนาอิสลาม]] 5.6% [[ศาสนาฮินดู]] 1% และศาสนาอื่น ๆ 0.5%
 
=== เมืองที่มีประชากรมากที่สุด ===
{{เมืองใหญ่ในฟิลิปปินส์}}
 
== วัฒนธรรม ==
16,698

การแก้ไข