เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน. กทม. หมื่นคุณธรรมสถาน. 2549
{{จบอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม