ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด"

(เพิ่มกล่องข้อมูลทางหลวง)
(→‎กล่องข้อมูลทางหลวง: แก้ไขข้อมูล)
| ทิศทางจุดa = ทิศใต้
| ต้นทาง = [[ถนนสามัคคี|ถ.สามัคคี]] ใน [[อำเภอปากเกร็ด|อ.ปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]]
| แยกสำคัญ = {{ป้ายทางหลวง|H|304}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304#ถนนแจ้งวัฒนะ|ถ.แจ้งวัฒนะ]] ใน [[อำเภอปากเกร็ด|อ.ปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]]
| ทิศทางจุดb = ตะวันตกเฉียงใต้
| ปลายทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|306}} [[ถนนติวานนท์|ถ.ติวานนท์]] ใน [[อำเภอปากเกร็ด|อ.ปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี|จ.นนทบุรี]]
1,301

การแก้ไข