ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

| longitude = 99.632347
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย|ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาเกาหลี]]
| code = รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1070480381 <br>รหัส Smis 8 หลัก : 70012009 <br>รหัส Obec 6 หลัก : 480381
| establish_date = [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]]<br>({{อายุปีและวัน|1992|08|05}})
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]<br>[[โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ]]<br>[[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
|head = [[นายเฉลาสุรินทร์ พวงมาลัย สำลี]]
|head_label = ผู้อำนวยการ
| motto = '''ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม''' <br> นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา<br><small> (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี) </small>
ผู้ใช้นิรนาม