ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>28 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2560</b>
|-
!
| '''9'''
==== '''9''' ====
|'''นายสุรินทร์ สำลี'''
|'''1 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน'''
ผู้ใช้นิรนาม