ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนวิน ชิดชอบ"

* [[พ.ศ. 2541]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/B/023V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)]</ref>
* พ.ศ. 2548 - [[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์|ปฐมดิเรกคุณาภรณ์]] (ป.ภ.)
* {{ท.ช.|2537}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/B/021V2/1_1.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม