ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2018"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
สำหรับรายการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2018 ในประเทศไทย มีดังนี้
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 - กลุ่ม 1
| 15 พฤษภาคม || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|NED}} || 18:30 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 15 พฤษภาคม || {{vbw|RUS}} พบ {{vbw|ARG}} || 21:00 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม || {{vbw|ARG}} พบ {{vbw|NED}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม || {{vbw|RUS}} พบ {{vbw|THA}} || 21:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
| 17 พฤษภาคม || {{vbw|ARG}} พบ {{vbw|THA}} || 18:30 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 17 พฤษภาคม || {{vbw|RUS}} พบ {{vbw|NED}} || 21:00 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 - กลุ่ม 2
|-
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 15 พฤษภาคม || {{vbw|BEL}} พบ {{vbw|KOR}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 15 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|DOM}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม || {{vbw|DOM}} พบ {{vbw|KOR}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|BEL}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 17 พฤษภาคม || {{vbw|DOM}} พบ {{vbw|BEL}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 17 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|KOR}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1 - กลุ่ม 4
|-
! width=300|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 15 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 16 พฤษภาคม) || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|GER}} || 01:05 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 15 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 16 พฤษภาคม) || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|SER}} || 03:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 17 พฤษภาคม) || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|JPN}} || 01:05 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 16 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 17 พฤษภาคม) || {{vbw|GER}} พบ {{vbw|SER}} || 03:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 17 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 18 พฤษภาคม) || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|SER}} || 01:05 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|-
| 17 พฤษภาคม<br> (เช้ามืดของวันที่ 18 พฤษภาคม) || {{vbw|GER}} พบ {{vbw|JPN}} || 03:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี่|ช่อง 3 FAMILY 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 - กลุ่ม 5
|-
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 22 พฤษภาคม || {{vbw|BEL}} พบ {{vbw|NED}} || 17:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 22 พฤษภาคม || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|USA}} || 21:10 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 23 พฤษภาคม || {{vbw|USA}} พบ {{vbw|NED}} || 17:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 23 พฤษภาคม || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|BEL}} || 21:10 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 24 พฤษภาคม || {{vbw|BEL}} พบ {{vbw|USA}} || 17:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 24 พฤษภาคม || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|NED}} || 21:10 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 - กลุ่ม 7
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 22 พฤษภาคม || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|SRB}} || 1517:30 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 2223 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|POLTHA}} || 1921:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 FamilyHD 1333]]
|-
| 2324 พฤษภาคม || {{vbw|POL}} พบ {{vbw|SRBTHA}} || 1618:30 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 FamilyHD 1333]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 - กลุ่ม 8
| 23 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|THA}} || 19:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
| 24 พฤษภาคม || {{vbw|POL}} พบ {{vbw|THA}} || 16:30 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 22 พฤษภาคม || {{vbw|TUR}} พบ {{vbw|BRA}} || 21:00 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 3 - กลุ่ม 11
|-
! width=300|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 30 พฤษภาคม || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|POL}} || 21:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 2430 พฤษภาคม<br>(เช้ามืดของวันที่ 1 มิถุนายน) || {{vbw|CHNNED}} พบ {{vbw|SRBKOR}} || 19:00:30 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 3 - กลุ่ม 11
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 29 พฤษภาคม || {{vbw|GER}} พบ {{vbw|USA}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 29 พฤษภาคม || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|DOM}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 30 พฤษภาคม || {{vbw|DOM}} พบ {{vbw|USA}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 30 พฤษภาคม || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|GER}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 31 พฤษภาคม || {{vbw|DOM}} พบ {{vbw|GER}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 31 พฤษภาคม || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|USA}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 3 - กลุ่ม 11
|-
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 29 พฤษภาคม || {{vbw|ITA}} พบ {{vbw|JPN}} || 17:00 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 29 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|ARG}} || 19:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 30 พฤษภาคม || {{vbw|ITA}} พบ {{vbw|ARG}} || 17:00 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 30 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|JPN}} || 19:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 31 พฤษภาคม || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|ARG}} || 17:00 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 31 พฤษภาคม || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|ITA}} || 19:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 4 - กลุ่ม 14
|-
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 5 มิถุนายน || {{vbw|RUS}} พบ {{vbw|USA}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 5 มิถุนายน || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|BRA}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 6 มิถุนายน || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|USA}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 6 มิถุนายน || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|RUS}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 7 มิถุนายน || {{vbw|RUS}} พบ {{vbw|BRA}} || 13:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 7 มิถุนายน || {{vbw|CHN}} พบ {{vbw|USA}} || 18:30 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 4 - กลุ่ม 15
! width=100|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 5 มิถุนายน || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|TUR}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 5 มิถุนายน || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|KOR}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 6 มิถุนายน || {{vbw|JPN}} พบ {{vbw|KOR}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 6 มิถุนายน || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|TUR}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 7 มิถุนายน || {{vbw|KOR}} พบ {{vbw|TUR}} || 15:05 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 7 มิถุนายน || {{vbw|THA}} พบ {{vbw|JPN}} || 18:05 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 - กลุ่ม 19
! width=300|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 12 มิถุนายน || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|BEL}} || 22:00 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 12 มิถุนายน <br> (เช้ามืดของวันที่ 13 มิถุนายน) || {{vbw|ITA}} พบ {{vbw|THA}} || 01:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
| 13 มิถุนายน || {{vbw|BRA}} พบ {{vbw|THA}} || 22:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 13 มิถุนายน <br> (เช้ามืดของวันที่ 14 มิถุนายน) || {{vbw|ITA}} พบ {{vbw|BEL}} || 01:00 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 14 มิถุนายน || {{vbw|BEL}} พบ {{vbw|THA}} || 22:00 น. || [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]<br>[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3 HD 33]]
|-
| 14 มิถุนายน <br> (เช้ามืดของวันที่ 15 มิถุนายน) || {{vbw|ITA}} พบ {{vbw|BRA}} || 01:00 น. || [[ช่อง 3 เอสดี|ช่อง 3 SD 28]]<br>หรือ<br>[[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
{| class="wikitable collapsed collapsible" width=45% border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse; font-size:90%; text-align:center"
|-
!colspan=4|รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 - กลุ่ม 19
|-
! width=300|วันที่ !! width=350|ทีม !! width=150|เวลา !! width=150|ช่อง
|-
| 12 มิถุนายน || {{vbw|ARG}} พบ {{vbwKOR}} || 06:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 13 มิถุนายน || {{vbw|ARG}} พบ {{vbw|SER}} || 06:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|-
| 14 มิถุนายน || {{vbw|ARG}} พบ {{vbw|USA}} || 06:40 น. || [[ช่อง 3 แฟมิลี|ช่อง 3 Family 13]]
|}
 
325

การแก้ไข