ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

(แก้ไขเล็กน้อย)
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || align="center"|[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]|| align="center"| พ.ศ. 2541 || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || || ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || || || ||
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
6,112

การแก้ไข