ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานพระพุทธยอดฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:Bangkok’s Chinatown.jpg|thumb|300px|ถนนสะพานพุทธ เป็นถนนที่อยู่ด้านล่างสะพานล้อมรอบสะพาน เป็นถนนที่เชื่อมต่อจากไปยัง[[ถนนจักรวรรดิ]]ไปยัง, [[ถนนตรีเพชร]] และ[[ปากคลองตลาด]] จากภาพมองเห็นสภาพของปากคลองตลาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา]]
 
'''สะพานพระพุทธยอดฟ้า''' เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี [[พ.ศ. 2472]] เนื่องในโอกาสสถาปนา[[กรุงเทพมหานคร]]ครบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชดำริว่าควรสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เชื่อม[[จังหวัดพระนคร]]กับ[[จังหวัดธนบุรี|ธนบุรี]]เข้าด้วยกัน เพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวก ทั้งยังเป็นการขยายพระนครอีกด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้คิดแบบ[[พระบรมราชานุสาวรีย์]] และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นประกอบกันเป็น[[ปฐมบรมราชานุสรณ์]]ที่ปลาย[[ถนนตรีเพชร]] ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 2 ถัดจาก[[สะพานพระราม 6]] ที่สร้างในสมัย[[รัชกาลที่ 6]]
ผู้ใช้นิรนาม