ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ''[[กาหลมหรทึก]]'' (2561) ([[ช่องวัน]])
* ''[[เสน่ห์รักนางซิน]]'' (2561) ([[ช่อง 3]])
* ''พันธกานต์รัก'' (2561) ([[ช่อง 7]]) รับบท นพดล
* ''[[สายโลหิต]]'' (2561) ([[ช่อง 7]]) รับบท พระยาพิริยะแสนพลพ่าย (เจ้าคุณพิริยะฯ)
* ''เชิง ชาย ชาญ'' (2561) ([[ช่อง 7]])
ผู้ใช้นิรนาม