เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระบิดา = พระยาวังขวา
|พระราชมารดา =
|พระมารดา = [[เจ้าปิ่นแก้ว|แม่เจ้าปิ่นแก้ว]]
|มารดา =
|พระชายา = [[แม่เจ้าแก้วไหลมาราชเทวี]]
ผู้ใช้นิรนาม