ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|พระบิดา = พระยาวังขวา
|พระราชมารดา =
|พระมารดา = [[เจ้าปิ่นแก้ว|แม่เจ้าปิ่นแก้ว]]
|มารดา =
|พระชายา = [[แม่เจ้าแก้วไหลมาราชเทวี]]
ผู้ใช้นิรนาม