ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่สอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เพิ่มอ้างอิง}}
'''สงครามพม่า-พม่า–อังกฤษครั้งที่สอง''' (Second Anglo-Burmese War: {{lang-my|ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်}} {{IPA-my|dṵtḭja̰ ɪ́ɴɡəleɪʔ mjəmà sɪʔ|}}; 5 เมษายน พ.ศ. 2395 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2395)เป็นสงครามสืบเนื่องจากการที่อังกฤษต้องการได้[[มณฑลพะโค]]หรือ[[หงสาวดี]] หลังจากที่[[พระเจ้าแสรกแมง]]หรือพระเจ้าสารวดีขึ้นครองราชย์ต่อจาก[[พระเจ้าจักกายแมง]] พระองค์ไม่ยอมรับ[[สนธิสัญญายันดาโบ]] แต่ไม่กล้าทำผิดสัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับ[[เฮนรี เบอร์นีย์]] ผู้แทนอังกฤษประจำพม่าเลวร้ายลงจนเบอร์นีย์ต้องออกจากพม่าไปใน พ.ศ. 2380 ผู้แทนอังกฤษคนใหม่ก็มาอยู่ได้ถึงแค่ พ.ศ. 2382 ก็ต้องออกไปอีก พ่อค้าอังกฤษเรียกร้องให้อังกฤษทำสงครามกับพม่า แต่ในขณะนั้น อังกฤษติดทำสงครามกับ[[อัฟกานิสถาน]]อยู่
 
จน พ.ศ. 2385 ซึ่งในช่วงนั้น การรบระหว่างอังกฤษกับอัฟกานิสถานยังไม่สิ้นสุด พระเจ้าแสรกแมงได้นำกำลังทหารจำนวน 15,000 คนลงไปยังเมือง[[ย่างกุ้ง]]เพื่อบูชาพระเกศธาตุและเรียกร้องในอังกฤษคืน[[ยะไข่]]และ[[ตะนาวศรี]]ให้พม่า เมื่อข้อเรียกร้องไม่มีผล พระองค์ก็เสด็จกลับ[[อมรปุระ]] ในปีเดียวกันนั้น พระองค์ก็เริ่มมีอาการสติฟั่นเฟือน เจ้าชายพุกามมินหรือพุกามแมง พระโอรสจึงยึดอำนาจ และจับพระราชบิดาขังคุกไว้ใน พ.ศ. 2388 จนกระทั่งพระเจ้าแสรกแมงสวรรคตใน พ.ศ. 2389
 
== อ้างอิง ==
* วิไลเลขา ถาวรธนสาร. สงครามอังกฤษ-อังกฤษ–พม่าครั้งที่ 2 ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า 163 - 166
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สงครามพม่า-พม่า–อังกฤษครั้งที่หนึ่ง]] (พ.ศ. 2367)
* [[สงครามพม่า-พม่า–อังกฤษครั้งที่สาม]] (พ.ศ. 2428)
 
{{คองบอง}}
18,641

การแก้ไข