ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหารวังหลวงพม่า พ.ศ. 2421–2422"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
|Event_Name = รัฐประหารวังหลวงพม่า</br>พ.ศ. 2421–2422
 
แต่เมื่อพระเจ้ามินดงทรงพระประชวรด้วยโรคบิดและใกล้สวรรคต พระมเหสีซีนบยูมะชีนได้ทรงเริ่มดำเนินแผนการเกลี้ยกล่อมเสนาบดีในสภาลุต่อ ทั้งกี้นวูนมี่นจี้และไต้ง์ดามี่นจี้ต่างเห็นพ้องอย่างยิ่งกับข้อดีที่จะให้เจ้าชายธีบอขึ้นสืบราชบัลลังก์ตามที่พระมเหสีซีนบยูมะชีนทรงเสนอ มีรายงานว่า ทรงประทานทองคำหนัก 50 จั๊ด เป็นตัวช่วยสำหรับเสนาบดีคนอื่นๆ<ref>Sudha Shah, pp. 46.</ref> เหล่าเสนาบดีจึงต่างพากันสนับสนุนเพราะเห็นเช่นเดียวกับพระมเหสีซีนบยูมะชีน ว่า เจ้าชายธีบอนั้นง่ายต่อการชักจูง พระมเหสีซีนบยูมะชีนทรงชี้ให้ไต้ง์ดามี่นจี้เห็นถึงประโยชน์ เมื่อเจ้าชายธีบอขึ้นสู่ราชบัลลังก์ และขับไล่พวกอังกฤษ ส่วนกี้นวูนมี่นจี้ก็เห็นประโยชน์ที่ว่า การให้เจ้าชายธีบอครองบัลลงก์จะทำให้ความปรารถนาที่จะสร้างระบอบ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]ของพม่าเป็นจริง และเป็นอย่างอังกฤษ หรือประเทศในยุโรป ซึ่งกี้นวูนมี่นจี้ได้เคยพบเห็นมาในฐานะคณะทูตของพระเจ้ามินดงในพ.ศ. 2414
 
==รัฐประหาร==
 
==ผลที่ตามมา==
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์คองบองโกนบอง]]
[[หมวดหมู่:การลอบสังหาร]]
[[หมวดหมู่:รัฐประหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม