ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าฟ้าลิมบิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
'''เจ้าฟ้าลิมบิน''' ({{lang-en|Limbin Prince}}) หรือ '''เจ้าฟ้าลีนปีน''' ({{lang|en|Lin Pin Prince}}) ทรงเป็นโอรสของ[[เจ้าฟ้ากะหน่อง]] (Kanaung) แต่ถูกทอดทิ้ง จึงต้องดำรงชีวิตเป็นพ่อค้าขายตุ๊กตาอยู่กับยาย ต่อมา ใน พ.ศ. 2422 ทรงออกจาก[[มัณฑะเลย์]]ไปอยู่ที่[[ย่างกุ้ง]] และได้เป็นตุลาการศาลใน พ.ศ. 2424 ที่[[ทวาย]] อีกปีถัดมาได้เป็นมโยโอะ (หัวหน้าเมือง) ที่เฮนซาดา แต่ถูกอังกฤษปลดใน พ.ศ. 2426 เนื่องจากเดินทางเข้าไปใน[[รัฐกะเหรี่ยง]]โดยไม่ขออนุญาตก่อน หลังจากนั้น จึงไปหางานทำใน[[มะละแหม่ง]] ขณะที่อยู่ที่มะละแหม่งนี้เอง มีผู้แทนของเจ้าฟ้าไทใหญ่มาทูลเชิญให้ไปเป็นผู้นำในการต่อต้าน[[พระเจ้าสีป่อ]] พระองค์จึงลอบหนีจากมะละแหม่งไปถึง[[เชียงตุง]]ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2428
 
== อ้างอิง ==
นินิเมียนต์. ''พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1893.'' แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2543. หน้า 245-247.
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์คองบองโกนบอง]]
{{ตายปี|2476}}
ผู้ใช้นิรนาม