ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าซอยานไปง์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
'''เจ้าซอยานไปง์''' ({{lang|en|Saw Yan Paing}}) เป็นเชื้อพระวงศ์ของพม่าใน[[ราชวงศ์คองบอง]] เป็นโอรสของ[[เจ้าฟ้าเมกกะยา]]กับตะโยะตานคีนเล (Tayoktan Khin Lay) พระองค์ถูกกักบริเวณในพระราชวังในรัชกาล[[พระเจ้าสีป่อ]] ก่อนจะเป็นอิสระเมื่ออังกฤษเข้ายึดมัณฑะเลย์ได้
 
== อ้างอิง ==
* นินิเมียนต์. ''พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1893.'' แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543, หน้า 240-242.
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์คองบองโกนบอง]]
ผู้ใช้นิรนาม