ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:งานค้าง"

เพิ่มงานค้าง
(เพิ่มงานค้าง)
* [[:หมวดหมู่:บุคคลที่ไม่ได้อธิบายความสำคัญ|บุคคลไม่ได้อธิบายความสำคัญ]] ({{BacklogCount|บุคคลที่ไม่ได้อธิบายความสำคัญ}})
* [[:หมวดหมู่:บทความทั้งหมดที่มีการใช้เนื้อหาไม่เสรีอย่างไม่เหมาะสม|ใช้เนื้อหาไม่เสรีอย่างไม่เหมาะสม]] ({{BacklogCount|บทความทั้งหมดที่มีการใช้เนื้อหาไม่เสรีอย่างไม่เหมาะสม}})
* [[:หมวดหมู่:บทความทั้งหมดที่มีข้อมูลปลีกย่อยมากเกินไป|มีข้อมูลปลีกย่อยมากเกินไป]] ({{BacklogCount|บทความทั้งหมดที่มีข้อมูลปลีกย่อยมากเกินไป}})
 
'''ผัง:'''
7,752

การแก้ไข