ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาบมังกรหยก"

==ดูเพิ่ม==
* [[ดาบมังกรหยก (แก้ความกำกวม)|ดาบมังกรหยก]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* เนื้อเพลงดาบมังกรหยก (ค.ศ. 2002) ภาษาจีนและ[[พินอิน]]กำกับ
** [http://wiki.d-addicts.com:80/Xin_Ai_(song) เพลงเริ่มเรื่อง]
** [http://wiki.d-addicts.com:80/Ai_Shang_Zhang_Wuji_(song) เพลงท้ายเรื่อง]
 
{{มังกรหยก}}