ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสุคนธีรวิทย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7234314 สร้างโดย 110.168.234.113 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|image = ตราสธว.gif
|caption =
|ชื่อ = โรงเรียนสุคนธีรวิทย์|ชื่ออังกฤษ = Sukhondheerawidh School|ชื่อย่อ = ส.ธ.ว.|ก่อตั้ง = [[12 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]]|ผู้ก่อตั้ง = |ผู้อำนวยการ = |ประเภท = โรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนัก<br />บริหารงานคณะกรรมการ<br />ส่งเสริมการศึกษาเอกชน|สังกัด = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br />นครปฐม เขต 2]]|class_range = อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6|หัวหน้า = |คำขวัญ = |ต้นไม้ = ต้นราชพฤกษ์|เพลง = |สี = |รหัสสถานศึกษา = |ที่ตั้ง = |เว็บไซต์ = [http://www.sukhon.ac.th www.sukhon.ac.th]}}'''โรงเรียนสุคนธีรวิทย์''' (อังกฤษ: Sukhondheerawidh School) (อักษรย่อ:ส.ธ.ว) เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ [[ตำบลสามพราน]] [[อำเภอสามพราน]] [[จังหวัดนครปฐม]]
 
ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษา 6 รูปแบบสหศึกษา และเป็นส่วนราชการในบังคับของสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
== ประวัติโรงเรียน ==
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 และตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา" โดยมีนางสาวปิยะวรรณ   จันทร์สมบูรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ในปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2548 และปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ในปี 2551 โรงเรียนสุคนธีร์วิทย์ได้เปิดการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
 
ในปี 2552 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น โดยพระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร; ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธพยากรณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ได้อนุญาตให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
* '''คติธรรม :''' ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  (คนที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
* '''ปรัชญา     :''' นำพัฒนาการ ผสานการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
* '''เอกลักษณ์ :''' จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน
* '''อัตลักษณ์  :''' มีคุณภาพ คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
[http://www.sukhon.ac.th เว็บไซต์โรงเรียนสุคนธีร์วิทย์]
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม]]
ผู้ใช้นิรนาม