ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระมารดา = หม่อมทองสุก
| พระชายา = หม่อมคล้อง ณ ระนอง
| พระโอรส/ธิดา = [[ท่านผู้หญิงม.ร.ว.สุประภาดา เกษมสันต์]] <br>[[คุณหญิงม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ]]
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
ผู้ใช้นิรนาม