ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเมืองขอนแก่น]]<center>
|<center>953.4<center>
|<center>416,642<center>
|<center>437.00<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านฝาง]]<center>
|<center>334.0<center>
|<center>55,122<center>
|<center>165.00<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอพระยืน]]<center>
|<center>172.0<center>
|<center>34,855<center>
|<center>202.64<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองเรือ]]<center>
|<center>673.8<center>
|<center>93,719<center>
|<center>139.09<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอชุมแพ]]<center>
|<center>510.9<center>
|<center>124,073<center>
|<center>242.85<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอสีชมพู]]<center>
|<center>529.041<center>
|<center>78,414<center>
|<center>148.21<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอน้ำพอง]]<center>
|<center>828.7<center>
|<center>114,319<center>
|<center>137.94<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภออุบลรัตน์]]<center>
|<center>487.7<center>
|<center>44,897<center>
|<center>92.05<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอกระนวน]]<center>
|<center>322.017<center>
|<center>78,983<center>
|<center>245.27<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านไผ่]]<center>
|<center>497.7<center>
|<center>100,634<center>
|<center>202.19<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเปือยน้อย]]<center>
|<center>173.0<center>
|<center>20,114<center>
|<center>116.26<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอพล]]<center>
|<center>420.5<center>
|<center>86,988<center>
|<center>206.86<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอแวงใหญ่]]<center>
|<center>189.069<center>
|<center>29,612<center>
|<center>156.62<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอแวงน้อย]]<center>
|<center>283.6<center>
|<center>42,055<center>
|<center>148.28<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองสองห้อง]]<center>
|<center>514.504<center>
|<center>78,276<center>
|<center>152.13<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอภูเวียง]]<center>
|<center>621.6<center>
|<center>72,672<center>
|<center>116.91<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอมัญจาคีรี]]<center>
|<center>735.825<center>
|<center>71,494<center>
|<center>97.16<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอชนบท]]<center>
|<center>404.3<center>
|<center>48,437<center>
|<center>119.80<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเขาสวนกวาง]]<center>
|<center>329.9<center>
|<center>38,498<center>
|<center>116.69<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอภูผาม่าน]]<center>
|<center>284.6<center>
|<center>23,255<center>
|<center>81.71<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอซำสูง]]<center>
|<center>116.7<center>
|<center>23,737<center>
|<center>203.40<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอโคกโพธิ์ไชย]]<center>
|<center>238.824<center>
|<center>25,562<center>
|<center>107.03<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอหนองนาคำ]]<center>
|<center>158.9<center>
|<center>23,882<center>
|<center>150.29<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอบ้านแฮด]]<center>
|<center>205.2<center>
|<center>33,026<center>
|<center>160.94<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอโนนศิลา]]<center>
|<center>182.0<center>
|<center>26,685<center>
|<center>146.62<center>
|-
|<center>ขอนแก่น<center>
|<center>[[อำเภอเวียงเก่า]]<center>
|<center>286.0<center>
|<center>19,959<center>
|<center>69.70<center>
|-
761

การแก้ไข