ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์]]<center>
|<center>649.9<center>
|<center>146,443<center>
|<center>225.33<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอกมลาไสย]]<center>
|<center>325.3<center>
|<center>69,431<center>
|<center>213.43<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอกุฉินารายณ์]]<center>
|<center>739.247<center>
|<center>101,643<center>
|<center>137.49<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอเขาวง]]<center>
|<center>205.1<center>
|<center>34,498<center>
|<center>168.20<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอคำม่วง]]<center>
|<center>621.0<center>
|<center>48,891<center>
|<center>78.70<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอฆ้องชัย]]<center>
|<center>128.3<center>
|<center>27,004<center>
|<center>210.47<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอดอนจาน]]<center>
|<center>236.6<center>
|<center>26,118<center>
|<center>110.38<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอท่าคันโท]]<center>
|<center>393.6<center>
|<center>38,071<center>
|<center>96.72<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอนาคู]]<center>
|<center>203.092<center>
|<center>31,380<center>
|<center>154.51<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอนามน]]<center>
|<center>245.3<center>
|<center>36,796<center>
|<center>150.00<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอยางตลาด]]<center>
|<center>621.084<center>
|<center>129,324<center>
|<center>208.22<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอร่องคำ]]<center>
|<center>82.137<center>
|<center>16,617<center>
|<center>202.30<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสมเด็จ]]<center>
|<center>454.1<center>
|<center>62,352<center>
|<center>137.30<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสหัสขันธ์]]<center>
|<center>316.402<center>
|<center>42,849<center>
|<center>135.42<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอสามชัย]]<center>
|<center>550.853<center>
|<center>25,762<center>
|<center>46.76<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอหนองกุงศรี]]<center>
|<center>626.9<center>
|<center>66,933<center>
|<center>106.76<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอห้วยผึ้ง]]<center>
|<center>256.832<center>
|<center>30,498<center>
|<center>118.74<center>
|-
|<center>กาฬสินธุ์<center>
|<center>[[อำเภอห้วยเม็ก]]<center>
|<center>291.01<center>
|<center>51,395<center>
|<center>176.60<center>
|-
761

การแก้ไข